GENERIC STANDARDS

H : harmonised standard under Dir. 2014/30/EU published in OJ of EU (2016 C 173] 13.5.2016

KMENOVÉ NORMY

H : harmonizovaná norma k NV č. 117/2016 Sb.
* : schválena k přímému používání (bez překladu)

EN

IEC

TEXT

ČSN

TEXT

 

 

IEC 1000

 

IEC 1000

 

 

Part 6: Generic standards

 

Část 6: Kmenové normy

61000-6-1 H
Ed.2
(2007
)

61000-6-1
Ed.2
(2005
)

Part 6-1: Immunity for residential, commercial and light-industrial environments.
 

33 3432
EN ...H
ed
. 2
(11.07)

Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu.

61000-6-2 H
(2005
)

61000-6-2
(2005
)

Part 6-2: Immunity for industrial environments.
AC H:2005

33 3432
EN ...H
ed
.3
(02.06)

Část 6-2: Odolnost pro průmyslové prostředí.

 

61000-6-3 H
Ed.2
(2007
)

61000-6-3
Ed.2
(2006
)

Section 3: Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments.
A1H:2011/ACH:2012;

33 3432
EN ...H
ed
. 2
(09.07)

Část 6.3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu.
A1H:09.11; Opr.1H:07.13;

61000-6-4 H
Ed.2.
(2007
)

61000-6-4
Ed.2.
(2006
)

Section 4: Emission standard for industrial environments.
A1 H:2011;
 

33 3432
EN ...H
ed
. 2
(09.07)

Část 6.4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí.
A1H:09.11;

61000-6-5
(2015)

61000-6-5
(2015)
Part 6-5: Generic standards - Immunity for equipment used in power station and substation environment.
dow:09.18;

33 3432
EN ...
(05.16)*

Část 6.5: Kmenové normy - Odolnost pro zařízení používané v elektrárnách a rozvodnách.

61000-6-6
pr

61000-6-6
(2003
)

Part 6-6: HEMP immunity for indoor equipment.

 

 

61000-6-7
(2015)

61000-6-7
(2015)

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-7: Generic standards - Immunity requirements for equipment intended to perform functions in a safety-related system (functional safety) in industrial locations.
dow:11.2017;

33 3432
EN ...
(11.15)*
 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-7: Kmenové normy - Požadavky na odolnost pro zařízení určené k provádění funkcí v systémech vztahujících se k bezpečnosti (funkční bezpečnost) na průmyslových stanovištích.

 

Last updated: August 15, 2016